This project brought to you by:


or

Thanks to your pledges...

643380
people
from
97
countries

will be invited to Spark the Evolution.


This project is building on the momentum for change by uniting people all over the world around four questions to explore a global vision for a new way forward. We will then use art and music to share that vision with the world.
Other Languages:

Ce vor spune mesajele?

A:

Primul mesaj, din iunie, va invita oameni din întreaga lume să fie "scântei". Scânteile sunt oamenii din fiecare ţară care ne vor ajuta –prin cele patru întrebări – să luăm pulsul realităţii, să aflăm care sunt priorităţile oamenilor privitor la o lume mai bună.  Al doilea mesaj, din decembrie, va face cunoscute rezultatele proiectului şi va evidenţia "Colţul drag" ("Sweet Spot") – locul în care persoane din fiecare regiune, religie, cultură şi cu un acces diferit la resurse sunt de acord că lumea ar putea fi mai bună.   Acest al doilea mesaj va include o conexiune în timp real ("live") la o explozie de artă şi muzică în întreaga lume. Veţi vedea şi auzi o transpunere a descoperirilor şi concluziilor noastre în emoţii care ating mintea şi inima oamenilor.

Was this helpful?

Showing 1 reaction

published this page in FAQ despre Crenguţele "Kindling" 2012-04-24 14:18:30 -0400