This project brought to you by:


or

Thanks to your pledges...

643380
people
from
97
countries

will be invited to Spark the Evolution.


This project is building on the momentum for change by uniting people all over the world around four questions to explore a global vision for a new way forward. We will then use art and music to share that vision with the world.
Other Languages:

Ce trebuie să faceţi?

A:

Sarcina dvs este rapidă şi simplă.  Tot ceea ce vă cerem este să trimiteţi două mesaje oamenilor din reţelele dumneavoastră. Veţi trimite un mesaj în iunie şi un altul în decembrie 2012.  Puteţi utiliza orice reţea (sau reţele) de comunicare pe care o doriţi pentru a trimite mesajul. De exemplu, puteţi utiliza e-mail-uri, texte, Facebook, Twitter, puteţi distribui pliante sau puteţi face anunţuri la anumite întruniri.

Was this helpful?

Showing 1 reaction

published this page in FAQ despre Crenguţele "Kindling" 2012-04-24 14:17:44 -0400