This project brought to you by:


or

Thanks to your pledges...

643380
people
from
97
countries

will be invited to Spark the Evolution.


This project is building on the momentum for change by uniting people all over the world around four questions to explore a global vision for a new way forward. We will then use art and music to share that vision with the world.
Other Languages:

Ce tipuri de reţele-Kindling ar trebui să aveţi în vedere atunci când trimiteţi mesajele?

A:

Puteţi trimite mesajul către reţelele dumneavoastră personale (prieteni şi familie) sau către rămurelele-Kindling de propagare instituţionale (oameni din lista sau baza de date a organizaţiei dvs.) Dacă organziaţia dumneavoastră se înscrie pentru a participa la campania de propagare -"Kindling", putem menţiona organizaţia dumneavoastră pe site-ul nostru ca partener în susţinerea acestui proiect.

Was this helpful?

Showing 1 reaction

published this page in FAQ despre Crenguţele "Kindling" 2012-04-24 14:19:03 -0400