This project brought to you by:


or

Thanks to your pledges...

643380
people
from
97
countries

will be invited to Spark the Evolution.


This project is building on the momentum for change by uniting people all over the world around four questions to explore a global vision for a new way forward. We will then use art and music to share that vision with the world.
Other Languages:

Ce înseamnă crenguţele "Kindling"?

A:

Crenguţe sau rămurele (en. Kindling) este termenul folosit pentru relaţiile dintre prieteni, din familie şi profesionale pe care persoane din întreaga lume le dezvoltă de-a lungul timpului. Reţelele de propagare – rămurelele "kindling" – pot fi bazate pe mijloace tehnice, de exemplu: email-urile, textele, Facebook, Twitter etc. sau pot fi de tip direct, faţă-în-faţă, aşa cum sunt grupurile de oameni cu care intri în contact la întruniri sau evenimente obişnuite (de exemplu, servicii religioase, reuniuni de familie, evenimente din viata comunităţii, şcoală etc.)  

Was this helpful?

Showing 1 reaction

published this page in FAQ despre Crenguţele "Kindling" 2012-04-24 14:14:55 -0400